Фалун Дафа-гийн товч танилцуулга

Фалунь Дафа (Фалунь Гонг гэж бас хэлдэг) бол Буддын систем дэх дээд түвшний бясалгал юм. Фалунь Дафа-г Фалунь Буддын номын багш Ли Хонжи үүсгэн байгуулсан. Энэ нь “орчлон ертөнцийн хамгийн дээд мөн чанар болох Жэн, Шан, Рэнь (Үнэн, Нинжин, Тэвчээр)-д нийцэхийг бясалгалын суурь болгодог, орчлон ертөнцийн хамгийн дээд мөн чанараар удирдуулдаг ба орчлон ертөнцийн хувьслын онолын дагуу бясалгадаг.  Дэлгэрэнгүй унших ...