Falun or Law wheel

Фалунь Дафа-гийн товч танилцуулга

Фалунь Дафа (Фалунь Гонг гэж бас хэлдэг) бол Буддын систем дэх дээд түвшний бясалгал юм. Фалунь Дафа-г Фалунь Буддын номын багш Ли Хонжи үүсгэн байгуулсан. Энэ нь “орчлон ертөнцийн хамгийн дээд мөн чанар болох Жэн, Шан, Рэнь (Үнэн, Нинжин, Тэвчээр)-д нийцэхийг бясалгалын суурь болгодог, орчлон ертөнцийн хамгийн дээд мөн чанараар удирдуулдаг ба орчлон ертөнцийн хувьслын онолын дагуу бясалгадаг. Ли Хонжи багшийн ярьсан Фалунь Буддын номоос хэвлэгдсэн нь: Фалунь Гон, Жуан Фалунь, Аугаа төгс гэгээрэлд хүрэх зам, Цаашид дээш бясалгах удирдамж, мөн Хон Ин (Аугаа шүлгийн мөрүүд) гэх мэт ордог. Эдгээр болон бусад номууд нь 38 орны хэл дээр орчуулагдан хэвлэгдэж дэлхий даяар тархсан билээ.

Фалунь Дафа бол шууд хүний сэтгэл рүү чиглэсэн, гон өсөхийн гол шалтгааныг хүн, зан чанараа бясалгахад оршино гэж үздэг. Зан чанар хэр өндөрт байна гон тэр өндөрт байна. Зан чанар гэдэг ухагдхуунд буян (нэг хэлбэрийн цагаан бие бодь) мөн нүгэл (нэг төрлийн хар бие бодь)-ийн хувирал багтдаг. Үүнд бас тэвчээр, ухамсар ба орхих, энгийн хүний янз бүрийн хүсэл, зууралдсан сэтгэлээ орхих, мөн зовлон дундын зовлонг даах чадвар гэх мэт олон төрлийн зүйл багтдаг.

Фалунь Дафа-д бас амь биеэ бясалгах зүйл ордог, энэ нь дасгалын хөдөлгөөнөөр хийгддэг. Дасгалын нэг зорилго нь бол ер бусын чадвар болон энергийн механизмыг өөрийн хүчирхэг гон-оор хүчирхэгжүүлэх юм. Өөр нэг зорилго нь бол бясалгагчийн биед олон амь бодийг хувиргаж гаргах юм. Дээд түвшинд бясалгахад мөнхийн нярай хүүхэд болон олон янзын увьдаст зүйлүүдийг хувиргаж гаргана. Эдгээр зүйлс бүгд дасгалын хөдөлгөөнөөр хувирч гардаг. Амь бие, сэтгэлийн ийм цогц бясалгалын аргад бясалгахыг ч шаардана, дасгал хөдөлгөөнийг ч шаардана, бясалгалыг дасгалаас тэргүүнд тавьдаг. “Зан чанараа бясалгахгүйгээр зөвхөн дасгал хөдөлгөөнөөр гон өсөхгүй.” “Дасгал хөдөлгөөн бол төгс гэгээрэлд хүрэхэд туслах зүйл.”

Фалунь Дафа бол Фалунь (Номын хүрд)-ийг бясалгадаг. Фалунь бол оюун сэтгэхүйтэй, эргэлдэж оршдог дээд энергийн бие бодь. Ли Хонжи багшийн бясалгагчийн хэвлийн доод хэсэгт суулгаж өгсөн Фалунь нь өөр орон зайд өдрийн 24 цагийн турш зогсолтгүйгээр эргэж байдаг. (Жинхэнэ бясалгадаг хүн Ли багшийн номыг уншихад, дүрст бичлэгийн 9 лекцийг үзэхэд, дууны бичлэгийн 9 лекцийг сонсоход эсвэл Фалунь Дафа-гийн сурагчидтай хамт хичээллэхэд бас адилхан Фалунийг олж авч болно.) Фалунь нь бясалгагчийг дасгалаа автоматаар хийхэд тусалдаг. Өөрөөр хэлбэл бясалгагч дасгалаа хийгээгүй байхад ч Фалунь үргэлж хүнийг бясалгаж байдаг. “Өнөөдөр дэлхий нийтэд тархсан бүх бясалгалын дундаас Фалунь Дафа бол Ном хүнийг бясалгадаг цорын ганц бясалгалын арга юм”

Эргэлдэх Фалунь нь орчлон ертөнцтэй ижил шинж чанартай ба энэ нь орчлон ертөнцийн хураангуйлсан дүрс юм. Буддын системийн Фалунь, Дао-гийн системийн Арга-Билиг болон арван зүгийн орчлон ертөнцийн бүх зүйлс энэ Фалунь-д тусгагдсан. Фалунь дотогш (цагийн зүүний дагуу) эргэхдээ өөрийгээ аварна, орчлон ертөнцөөс их хэмжээний энергийг татан авч Гон болгон хувиргадаг. Фалунь гадагш (цагийн зүүний эсрэг) эргэхдээ бусдыг аварна, цацарсан энерги нь бүх буруу байдлыг засч чадна. Бясалгагчийн эргэн тойронд байгаа хүнд ашигтай.

Фалунь Дафа хүний оюуныг сэргээнэ, эв зүйг эрхэмлэдэг болгоно. Дасгалын хөдөлгөөн бол хялбар, аугаа номын бясалгал бол энгийн бөгөөд тун амархан. Фалунь Дафа бусад бясалгалуудаас ялгарах 8 онцлогтой:

1. Фалунь-ийг бясалгана, үрлийг бясалгахгүй, үрлийг үүсгэхгүй.

2. Фалунь хүнийг дасгал хийгээгүй байх үед ч бясалгаж байдаг.

3. Эзэн бодлыг бясалгаж өөрөө гон олно.

4. Амь бие, сэтгэлийг хос бясалгадаг.

5. Таван дасгал нь хялбар бөгөөд сурахад амархан.

6. Бодлоор удирдах ямар ч зүйл байхгүй, эрсдэлгүй, гон энерги хурдан өсдөг.

7. Дасгал хийхэд байршил, цаг хугацаа болон зүг чигээс хамаарахгүй, дасгалаа хэрхэн зогсоох гэсэн зүйл байхгүй.

8. Багшийн Фашэн (Номын бие)-ээр хамгаалагдах тул гадны муу амь бодийн хорлол, үймүүллээс айх явдалгүй.

Фалунь Дафа-гийн номлол нь уламжлагдсан бясалгалын аргуудаас үндсээрээ ялгаатай, бусад янз бүрийн үрэл бясалгадаг номлолоос өөр.

Фалунь Дафа-гийн бясалгал шууд дээд шатнаас эхэлдэг. Хувь тавилантай хүмүүст мөн олон жилээр өөр бясалгалаар хичээллээд гон өсгөж чадаагүй хүмүүст хамгийн тохиромжтой, хурдан бөгөөд төгс төгөлдөр нандин бясалгалын энэ аргыг өгч байна. “Бясалгагчийн гон хүч мөн зан чанар нэг тодорхой түвшинд хүрсний дараа энэ орчлонд бясалгаад очирваань сүйтэхгүй биеийг олж, гон нээгдэж гэгээрэх байдалд хүрэхэд бүхэлдээ дээд түвшин лүү ахина. Аугаа зорилготой хүн ариун номоор бясалгаж гэгээрлийн хутгийг олохдоо зан чанараа дээшлүүлж зууралдсан сэтгэлийг орхиж чадваас төгс гэгээрэлд хүрнэ.

Нандигнаарай! Буддын ном өмнө чинь байна.

Introduction to Falun Dafa in Mongolian script