ДҮРС БА ДУУТ БИЧЛЭГ

Ном, DVD болон CD худалдан авбал Тианти номын дэлгүүрт хандана уу, эсвэл энд дарна уу.

Видео

Лекц 1

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link on the right.  

2

3

4

5

6

7

8

9


Энэ веб хуудасны бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хамгаалалттай ба зөвхөн хувийн хэрэглээнд зориулагдсан бөгөөд арилжаа ашиг орлогын зорилгоор тараахыг хориглоно. Эдгээр материалыг тараах эсвэл худалдаалахаар бол Tianti Books, Inc. тэй холбоо барина уу.