ДҮРС БА ДУУТ БИЧЛЭГ

Хөгжим Аудио (mp3) татаж авах
Пуду (36 мин) 33 MB
Жиши (36 мин) 33 MB
 


SFRT 15мин mp3 - Ариуслын бодол гаргах -15мин mp3. MP3 тоглуулагчаар энэ дууг ариуслын бодол гаргахаас 5 минутын өмнө дугаргана. Энэ нь 5 минут тутамд нэг дугарна. Нийт хугацаа 15 минут.


Татаж авах: файл дээр маусаа аваачиж баруун товчийг дар, жагсаалтаас "Save Link As…" сонго.